• 0/42 679 12 76
  • vik-bud@vik-bud.pl
  • Milionowa 23, 93-193 Łódź

Piotrkowska 115

Remont i przebudowa kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej 115 Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5 – Przebudowa, nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektów przy ulicy Piotrkowskiej 115 w Łodzi, wraz z rozbiórkami oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5 – Przebudowa, nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania…

Włókiennicza 22

Remont narożnej kamienicy przy Włókienniczej 22 Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 – Przebudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 22 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Inwestycja: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 – Przebudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 22 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną…

Mielczarskiego 33

Remont kamienicy przy Mielczarskiego 33 Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7 – Przebudowa, rozbiórka, remont konserwatorski nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy: ul. Mielczarskiego 3, ul. Mielczarskiego 15, ul. Mielczarskiego 22, ul. Mielczarskiego 33 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Inwestycja: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7 – Przebudowa, rozbiórka, remont konserwatorski…

Teatr Wielki

Teatr Wielki w Łodzi – remont elewacji i schodów Remont konserwatorski elewacji budynku Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z przebudową głównych schodów wejściowych. Budynek jest usytułowany na Placu Dąbrowskiego i znajduje się w rejestrze zabytków Inwestycja: Remont konserwatorski elewacji budynku Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z przebudową głównych schodów wejściowych. Typ obiektu: Budynek użyteczności publicznej, funkcja kulturowa. Teatr Wielki składa…

Włókiennicza 11

Włókiennicza 11 – kamienica Hilarego Majewskiego Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Włókienniczej 11 w Łodzi, wraz z rozbiórkami i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji wschodniej budynku w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Inwestycja: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków…

Pałac Poznańskich

Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi Pałac zwany także „łódzkim Luwrem”, wybudowany został około 1890 roku. Jego właścicielem był Izrael Kalmanowicz Poznański, mieści się przy ul. Ogrodowej 15/Zachodniej 47 w Łodzi Inwestycja: Rewitalizacja Pałacu Poznańskich przy ul. Ogrodowej 15/Zachodniej 47 w Łodzi Typ obiektu: Pałac zwany także „łódzkim Luwrem”, wybudowany został około 1890 roku. Jego właścicielem był Izrael Kalmanowicz Poznański Opis: Pałac I….

TUM

Tum – perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej „Tum – perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej”. Odtworzenie na podstawie przeprowadzonych badań archeologicznych średniowiecznej zabudowy części grodziska oraz dostosowanie obiektu do pełnienia funkcji muzealno-turystycznej. Budowa zakłada wykonanie konstrukcji łęczyckiego grodu z ostatniej fazy jego świetności, od połowy XIII do połowy XIV wieku. Inwestycja: „Tum – perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej” projekt współfinansowany przez…

Przędzalniana 49/51

Remont przy Przędzalnianej 49 i 51 – famuły] Prace rewitalizacyjne domów familijnych przy ulicy Przędzalnianej 49, 51 Inwestycja: Remont konserwatorski, termomodernizacja i przebudowa budynku mieszkalnego z częściową zmianą sposobu użytkowania parteru na pracownie dla twórców wraz z montażem węzła C.O. i likwidacja wewnętrznej instalacji gazu, remont konserwatorski i przebudowa budynku gospodarczego wraz z zasilaniem energetycznym, oświetleniem zewnętrznym i zagospodarowaniem terenu ul. Przędzalniana 51 oraz…

Zamek w Inowłodzu

Rozbudowa i rekonstrukcja zamku Rozbudowa, adaptacja i rekonstrukcja ruin XVI – wiecznego zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu. Inwestycja: Rozbudowa, adaptacja i rekonstrukcja ruin zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu Typ obiektu: Zabytkowy Opis: Rekonstrukcja zamku Technologia: Według projektu Klient: Gmina Inowłódz Status: Prace zakończone Strona web: www.inowlodz.pl/ Zakres prac: Odtworzenie murów obronnych z piaskowca, wykonanie zabytkowej elewacji z piaskowca oraz murów, odtworzenie zabytkowych…

Centrum Zdrowia Matki Polki

Szpitalny Oddział Ratunkowy z lądowiskiem CZMP, budowa lądowiska dla śmigłowców wraz z modernizacją oddziału ratunkowego Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa pawilonu szpitalnego „B” na potrzeby Pediatrycznego Centrum Urazowego i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi wraz z budową lądowiska dla helikopterów. Typ obiektu: Użyteczność publiczna, budynek służby zdrowia. Obiekt pełni funkcję szpitala pediatrycznego ze szpitalnym oddziałem ratunkowym (SOR), wyposażonym w lądowisko dla…