• 0/42 679 12 76
  • vik-bud@vik-bud.pl
  • Milionowa 23, 93-193 Łódź
Mielczarskiego 33

Mielczarskiego 33

Remont kamienicy przy Mielczarskiego 33

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7 – Przebudowa, rozbiórka, remont konserwatorski nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy: ul. Mielczarskiego 3, ul. Mielczarskiego 15, ul. Mielczarskiego 22, ul. Mielczarskiego 33 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

  • Inwestycja: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7 – Przebudowa, rozbiórka, remont konserwatorski nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy: ul. Mielczarskiego 3, ul. Mielczarskiego 15, ul. Mielczarskiego 22, ul. Mielczarskiego 33 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
  • Typ obiektu: Budynek komunalny, funkcja mieszkalna. Budynek jest obiektem chronionym, wpisanym do gminnej ewidencji zabytków w Łodzi oraz położony jest w obszarze historycznego układu urbanistycznego i krajobrazu kulturowego dzielnicy „Wiązowa”, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków
  • Opis: Wykonanie projektu wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, wykonanie kompleksowego remontu wraz z wymianą instalacji i dostosowaniem budynku do obecnie panujących przepisów. Wykonanie nowej aranżacji pomieszczeń. Podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Wykonanie nowego zagospodarowania terenu.
  • Technologia: Tradycyjna murowana
  • Klient: MIASTO ŁÓDŹ; Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź
  • Status: Umowa podpisana, trwają przygotowania do rozpoczęcia prac
  • Zakres prac: Wykonanie projektu. Renowacja elewacji, renowacja zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej. Termomodernizacja budynku. Wymiana wszystkich instalacji wraz z montażem węzła c.o. Remont pokrycia dachowego. Wykonanie nowej aranżacji wnętrz.

Kamienica zbudowana została w roku 1913 na zlecenie ówczesnego właściciela –Dawida Szajna, który złożył w roku 1912 projekt murowanego, trzypiętrowego domu z taką samą oficyną i murowanego, piętrowego budynku gospodarczego. O roku zakończenia budowy świadczy inskrypcja z datą w naczółkach elewacji. Budynek podpiwniczony z czterema kondygnacjami nadziemnymi i poddaszem. Nieruchomość zabudowana jest w kształcie litery „U”, składającym się z części frontowej, lewej i prawej oficyny.

Budynek zachowa funkcję mieszkalną, mieszkania komunalne. Projektuje się przebudowę wszystkich kondygnacji w sposób uwzględniający uwarunkowania historyczne, układ konstrukcyjny budynku oraz wymagania bezpieczeństwa pożarowego.