• 0/42 679 12 76
 • vik-bud@vik-bud.pl
 • Milionowa 23, 93-193 Łódź
Zamek w Besiekierach

Zamek w Besiekierach

Konserwacja i zabezpieczenie ruin zamku

Zabezpieczenie i konserwację ruin Zamku w Besiekierach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu dla potrzeb turystyki i rekreacji

 • Inwestycja: Zabezpieczenie i konserwację ruin Zamku w Besiekierach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu
 • Typ obiektu: Zabytkowy (ruiny)
 • Opis: Zabezpieczenie ruin, zagospodarowanie terenu
 • Technologia: Według projektu
 • Klient: Gmina Grabów
 • Status: Przygotowanie dokumentacji i inwentaryzacja
 • Strona web: gminagrabow.pl
 • Zakres prac:  Zachowanie i udostępnienie zabytkowych ruin zamku w Besiekierach wraz z zagospodarowaniem dojścia. Zagospodarowanie terenu łąk przyległego do zamku od strony wschodniej dla celów rekreacyjnych. Przebudowa mostu, pomostu wędkarskiego i kładki nad rzeczką Orłówką oraz odmulenie fosy wokół zamku
 • remont istniejących ciągów pieszych
 • uporządkowanie i uzupełnienie zieleni
 • budowa kempingu dla kamperów
 • montaż elementów małej architektury
 • montaż dodatkowego oświetlenia
 • przebudowa mostu
 • budowa drewnianego pomostu wędkarskiego
 • budowa kładki nad rzeczką Orłówką

Historia zamku w Besiekierach jest nieudokumentowana i pozostaje w sferze domniemań oraz przypuszczeń. Budowniczym był najprawdopodobniej jeden ze stolników brzeskich , Mikołaj lub Wojciech Sokołowski, a więc mógł powstać w latach 1496 – 1529. W połowie XVII wieku zamek został przebudowany przez Jana Szymona Szczawińskiego, pełniącego rolę kasztelana i wojewody brzeskokujawskiego. W roku 1731 wybuchł pożar, który przyczynił się do lekkiej przebudowy, zmiany funkcji na gospodarczą a następnie do degradacji zamku i popadnięcia powoli w ruinę. Dziś znajdują się tylko pozostałości po dawnej świetności. Zamek w całej okazałości można zobaczyć na malowidle Kazimierza Stoczyńskiego