• 0/42 679 12 76
  • vik-bud@vik-bud.pl
  • Milionowa 23, 93-193 Łódź
Włókiennicza 22

Włókiennicza 22

Remont narożnej kamienicy przy Włókienniczej 22

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 – Przebudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 22 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

  • Inwestycja: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 – Przebudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 22 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
  • Typ obiektu: Budynek komunalny, funkcja mieszkalna. Budynek jest obiektem chronionym, wpisanym do gminnej ewidencji zabytków w Łodzi oraz położony jest w obszarze historycznego układu urbanistycznego – Ogrody Sukiennicze Nowego Miasta, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków
  • Opis: Wykonanie projektu wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, wykonanie kompleksowego remontu wraz z wymianą instalacji i dostosowaniem budynku do obecnie panujących przepisów. Wykonanie nowej aranżacji pomieszczeń wraz dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Wykonanie nowego zagospodarowania terenu.
  • Technologia: Tradycyjna murowana
  • Klient: MIASTO ŁÓDŹ; Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź
  • Status: Prace zakończone, budynek przekazany inwestorowi.
  • Zakres prac: Wykonanie projektu. Renowacja elewacji, renowacja zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej. Termomodernizacja budynku. Wymiana wszystkich instalacji wraz z montażem węzła c.o. Remont pokrycia dachowego. Wykonanie nowej aranżacji wnętrz.

Budynek przy ul. Włókienniczej 22 w Łodzi, wzniesionej w 1895r. według projektu Franciszka Chełmińskiego dla Moryca Tauberga. Budynek podpiwniczony z czterema kondygnacjami nadziemnymi i poddaszem. Nieruchomość zabudowana jest w kształcie litery „U”, składającym się z części frontowej, lewej i poprzecznej oficyny (wszystkie części budynku tworzą architektoniczną i konstrukcyjną całość), zamykając posesje z trzech stron, odpowiednio od południa, zachodu i północy
Budynek zachowa funkcję mieszkalną, mieszkania komunalne. Projektuje się przebudowę wszystkich kondygnacji w sposób uwzględniający uwarunkowania historyczne, układ konstrukcyjny budynku oraz wymagania bezpieczeństwa pożarowego.