• 0/42 679 12 76
  • vik-bud@vik-bud.pl
  • Milionowa 23, 93-193 Łódź
Teatr Wielki

Teatr Wielki

Teatr Wielki w Łodzi – remont elewacji i schodów

Remont konserwatorski elewacji budynku Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z przebudową głównych schodów wejściowych. Budynek jest usytułowany na Placu Dąbrowskiego i znajduje się w rejestrze zabytków

  • Inwestycja: Remont konserwatorski elewacji budynku Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z przebudową głównych schodów wejściowych.
  • Typ obiektu: Budynek użyteczności publicznej, funkcja kulturowa. Teatr Wielki składa się z dwóch obiektów, stanowiąc kompleks budynku głównego i technicznego, połączonych przewiązką. Działka, na której wzniesiono Teatr Wielki usytuowana jest na Placu Dąbrowskiego, w kwartale ulic: Plac Dąbrowskiego, Narutowicza, Sterlinga i Jaracza. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków.
  • Opis: Remont konserwatorski elewacji budynku głównego, przebudowa głównych schodów wejściowych z budową pochylni dla niepełnosprawnych, izolacja termiczna od strony wnętrza południowej ściany szatni dla widzów w budynku głównym teatru.
  • Technologia: Szkieletowa mieszana
  • Klient: TEATR WIELKI w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy Placu Dąbrowskiego
  • Status: Prace zakończone
  • Zakres prac: Restauracja i konserwacja okładzin kamiennych elewacji budynku głównego, docieplenie ścian podziemia w części frontowej budynku głównego, przebudowa schodów zewnętrznych z wymianą posadzki w części frontowej budynku głównego, budowa pochylni dla niepełnosprawnych od strony płd-wsch. części frontowej budynku głównego, docieplenie od strony wnętrza południowej ściany szatni dla widzów w budynku głównym.

Budowla budynku głównego, wzniesionego w 1967r., założona jest na planie krzyża łacińskiego. Architekturę bryły obiektu tworzą formy prostopadłościenne, przenikające się wzajemnie z centralnie górującą bryłą, mieszczącą pudło sceniczne. Elewację frontową szerokości ok. 50 metrów kształtuje podwójny ażur w dolnym poziomie, o formie podcienia zwieńczonego reliefem i loggii zamkniętej gzymsem koronującym. Podcień wiąże się z głównym wejściem i holem, loggia opiera się na całej długości przestrzeń foyer. Między podcieniem, a loggią znajduje się fryz z kompozycją rzeźbiarską w formie reliefu. Fryz autorstwa prof. Jerzego Bandury z Krakowa stanowi rytm pegazów, koni, postaci ludzkich i elementów dekoracyjnych dzielonych symbolicznymi tryglifami. Teatr Wielki jest jedną ze sztandarowych łódzkich realizacji okresu socrealizmu i w znacznym stopniu wpływa na pejzaż architektoniczny Miasta.