• 0/42 679 12 76
  • vik-bud@vik-bud.pl
  • Milionowa 23, 93-193 Łódź
Piotrkowska 115

Piotrkowska 115

Remont i przebudowa kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej 115

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5 – Przebudowa, nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektów przy ulicy Piotrkowskiej 115 w Łodzi, wraz z rozbiórkami oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

  • InwestycjaRewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5 – Przebudowa, nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektów przy ulicy Piotrkowskiej 115 w Łodzi, wraz z rozbiórkami oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
  • Typ obiektu: Zabudowę  nieruchomości  przy  ul.  Piotrkowskiej  115  stanowi  zespół  budynków  wzniesionych wzdłuż  południowej  granicy.  Budynki  będące  przedmiotem  opracowania  zbudowane  zostały  na przełomie  XIX  i  XX  wieku.  Czterokondygnacyjna  oficyna  wzniesiona  została  jako  budynek murowany,  mieszkalny,  czterokondygnacyjny,  z  poddaszem,  na  planie  wydłużonego  prostokąta  z  centralnie  umieszczoną  klatką  schodową  Projekt  budowy  murowanej  oficyny  mieszkalnej, czterokondygnacyjnej z poddaszem pochodzi z 1910 roku.
  • Opis: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i nadbudowy wraz z  rozbiórkami  oraz  zagospodarowaniem  terenu  i  niezbędną  infrastrukturą. Dostosowanie do przepisów i programu funkcjonalno-użytkowego.
  • Technologia: Tradycyjna murowana
  • Klient: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175
  • Status: Podpisana umowa, trwa przygotowanie do rozpoczęcia robót.
  • Zakres prac: Zmiana sposobu użytkowania, budynku biurowego na budynek mieszkalno-usługowy i użyteczności  publicznej  –  mieszkania  chronione,  mieszkania  komunalne,  świetlica  środowiskowa, pracownie twórcze, usługi; budynek usługowy na gospodarczy. Istniejąca  oficyna  czterokondygnacyjna  zostanie  nadbudowana  i przebudowana.  W  piwnicy przewiduje się lokalizację pomieszczenia węzła cieplnego. W poziomie parteru znajdą się lokal  usługowy  oraz  część  pomieszczeń  świetlicy  środowiskowej.  Pozostała  część  świetlicy zlokalizowana będzie  na  pierwszym  piętrze  budynku.  Na  drugim  i  trzecim  piętrze  będą mieszkania  chronione  i  komunalne.  Piętro  czwarte  –  poddasze  –  zostanie przeznaczone na  pracownie twórcze. W budynku gospodarczym będą przewidziane pomieszczenie składowania odpadów stałych, pomieszczenie na rowery i wózki oraz schodołaz. Oba pomieszczenia dostępne będą z zewnątrz.