• 0/42 679 12 76
  • vik-bud@vik-bud.pl
  • Milionowa 23, 93-193 Łódź
Dworek w Ostrowie

Dworek w Ostrowie

Rewitalizacja Dworku w Ostrowie koło Łasku

Inwestycja: Remont wraz z kompleksową termomodernizacją zabytkowego dworu powstałego w okresie 1917 – 1918 w Ostrowie wpisanego do rejestru zabytków pod poz. 379/A
Typ obiektu: Hotelowo – konferencyjny z salą ekspozycji
Opis: Przeprowadzenie prac remontowych oraz kompleksowej termomodernizacji budynku oraz najbliższego otoczenia
Technologia: Budynek wykonany z cegły
Klient: Powiat Łaski – ul. Południowa 1, 98-100 Łask
Status: Prace zakończone, 05-04-2024
Zakres prac: Roboty budowlano-konserwatorskie, prace związane z zagospodarowaniem terenu.

Zabytkowy dwór zlokalizowany jest we wsi Ostrów koło Łasku. Wzniesiony został  w latach 1917-1918 za sprawą ówczesnego właściciela dóbr Janusza Szweycera. Według innych źródeł, dwór powstał już w XIX wieku, a później został gruntownie przebudowany. Ustawienie dworu jest „podług nieba i zwyczaju polskiego charakterystyczne  –  za  pięć  dwunasta”.  Budynek  dworu  sąsiaduje  z  terenem należącym  do  Technikum  Ogrodniczego  w  Ostrowie,  na  południe  od  dworu zlokalizowane  zostały  budynki  szkoły,  po  stronie  wschodniej  dwa  stawy  z bogatą roślinnością.