• 0/42 679 12 76
 • vik-bud@vik-bud.pl
 • Milionowa 23, 93-193 Łódź
Fabryczna 19, 19a

Fabryczna 19, 19a

Remont budynków przy ulicy Fabrycznej 19, 19a

Rozpoczynamy remont konserwatorski dwóch budynków wchodzących w skład Księżego Młyna w Łodzi, znajdujących się pod adresami, Fabryczna 19 oraz Fabryczna 19a

 • Inwestycja: „Renowacja budynków położonych przy ulicy Fabrycznej 19 i 19A w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu – tryb zaprojektuj i wybuduj wraz z nadzorem autorskim w ramach Projektu pn.: „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna. Etap II”.
 • Typ obiektu: Budynki mieszkalne, wielorodzinne wpisane do rejestru zabytków nr A/94, A/44
 • Opis: Renowacja budynków położonych przy ulicy Fabrycznej 19 i 19a w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie inwestycji, remont i przebudowę budynków mieszkalnych i częściowe zagospodarowanie działki
 • Technologia: Budynki pofabrycznego kompleksu Księży Młyn – wykonane z cegły
 • Klient: Wspólnota mieszkaniowa Fabryczna 19/19A
 • Status: Rozpoczęcie prac projektowych
 • Zakres prac: 
 • wykonanie inwentaryzacji budynku,
 • remont konstrukcji dachu i ocieplenie połaci dachu,
 • wymiana pokrycia dachu,
 • wymiana stolarki okiennej wraz z odtworzeniem lub renowacją historycznych elementów, które zostały usunięte lub uległy zniszczeniu (nadproża, węgarki, parapety zewnętrzne),
 • konserwacja historycznej stolarki drewnianej drzwi wejściowych
 • wymiana instalacji elektrycznej zasilającej do wszystkich lokali
 • rozbiórka niehistorycznych przewodów kominowych i wentylacyjnych, remont historycznych kominów
 • rozbiórka wtórnych naniesień na poddaszach budynków,
 • zagospodarowanie działki obejmujące remont istniejącej nawierzchni jezdni z kamienia polnego od wsch. strony budynku

Karol Wilhelm Scheibler. W 1873 rozpoczął budowę wielkiego kompleksu budynków przemysłowych zwanych „królestwem Scheiblera” nowej manufaktury bawełnianej, zespołu fabryczno-mieszkalnego, zwanego „Zakład nowy tzw. Manufaktura Księży Młyn” potocznie nazywany „Pfaffendorf”, w skład którego wchodziły zabudowania fabryczne, zespół rezydencjonalny dyrektora fabryki oraz osiedle mieszkaniowe   dla robotników i zabudowania socjalne.

Wybudowane na polecenie Karola Scheiblera domy rodzinne na Księżym Młynie, miały spełniać ideę fabrykanta o tworzeniu „miasta w mieście”. Dzięki temu robotnicy mogli mieszkać razem z rodzinami w niedalekim sąsiedztwie swojego miejsca pracy. Osiedle Księży Młyn mieściło także podstawowe instytucje użyteczności publicznej, takie jak szpital, szkołę czy straż pożarną. Do dzisiaj famuły pełnią funkcje mieszkalne, a dzięki ostatniej modernizacji znacząco podniósł się komfort życia w tym urokliwym miejscu.