• 0/42 679 12 76
  • vik-bud@vik-bud.pl
  • Milionowa 23, 93-193 Łódź
Centrum Zdrowia Matki Polki

Centrum Zdrowia Matki Polki

Szpitalny Oddział Ratunkowy z lądowiskiem

CZMP, budowa lądowiska dla śmigłowców wraz z modernizacją oddziału ratunkowego

  • Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa pawilonu szpitalnego „B” na potrzeby Pediatrycznego Centrum Urazowego i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi wraz z budową lądowiska dla helikopterów.
  • Typ obiektu: Użyteczność publiczna, budynek służby zdrowia. Obiekt pełni funkcję szpitala pediatrycznego ze szpitalnym oddziałem ratunkowym (SOR), wyposażonym w lądowisko dla helikopterów
  • Opis: Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” to jeden z największych wysokospecjalistycznych ośrodków medycznych w Polsce a przede wszystkim wiodący ośrodek referencyjny (trzeciego stopnia) w zakresie położnictwa i neonatologii, ginekologii oraz pediatrii. Placówka jest zespołem dwóch szpitali: ginekologiczno-położniczego i pediatrycznego. Zapewnia możliwość kompleksowej opieki i oferuje usługi nie tylko w zasięgu lokalnym, ale również w skali całej Polski. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki jest jedynym ośrodkiem w Polsce realizującym diagnostykę i leczenie płodu, noworodka i dziecka.
  • Technologia: Monolityczna
  • Klient: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
  • Status: Prace zakończone 
  • Zakres prac: Głównym założeniem inwestycji była przebudowa pomieszczeń części pawilonu „B” na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, zlokalizowanego na parterze budynku oraz Pediatrycznego Oddziału Ortopedycznego, dla którego przeznaczono pomieszczenia na piętrze. Głównym elementem rozbudowy jest wyniesione lądowisko dla helikopterów zlokalizowane od wschodniej strony pawilonu szpitalnego nad istniejącym parterowym budynkiem dotychczasowej apteki a obecnie mieszczącym pomieszczenia Centrum Szkoleń Resuscytacji. W zakres zadania obejmował również przebudowę układu drogowego wraz z drogą pożarową oraz zagospodarowanie terenów zielonych

Szpital Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki zlokalizowany jest w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 281/289. Składa się on z dwóch głównych pawilonów szpitalnych oznaczonych symbolami „A” i „B” oraz szeregu budynków pomocniczych takich jak budynki techniczne, kuchni, administracji, budynek hotelowy. Inwestycja mieści się we wschodniej części pawilonu „B” i zlokalizowana jest na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 229/73, 279/1, 315/3 oraz 305/1. W obszarze przebudowy budynek szpitalny jest budynkiem trzykondygnacyjnym (jedna kondygnacja podziemna i dwie nadziemne) i zakwalifikowany do budynków niskich.

Budynek został wykonany w konstrukcji żelbetowej. Szkielet nośny monolityczny w szalunkach typu „Acrow”. Płyty stropowe prefabrykowane panwiowe z pustką instalacyjną wewnątrzstropową. Stropodachy wentylowane z płyt korytkowych, na ściankach ażurowych. Ściany zewnętrzne budynku obłożone płytami osłonowymi żelbetowymi. Rozbudowywana część wykonana w technologii żelbetowej monolitycznej. Elewacja lądowiska wykonana z blach cięto-ciągnionych montowanych do podkonstrukcji stalowej