• 0/42 679 12 76
  • vik-bud@vik-bud.pl
  • Milionowa 23, 93-193 Łódź
Zamek w Inowłodzu

Zamek w Inowłodzu

Rozbudowa i rekonstrukcja zamku

Rozbudowa, adaptacja i rekonstrukcja ruin XVI – wiecznego zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu.

  • Inwestycja: Rozbudowa, adaptacja i rekonstrukcja ruin zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu
  • Typ obiektu: Zabytkowy
  • Opis: Rekonstrukcja zamku
  • Technologia: Według projektu
  • Klient: Gmina Inowłódz
  • Status: Prace zakończone
  • Strona web: www.inowlodz.pl/
  • Zakres prac: Odtworzenie murów obronnych z piaskowca, wykonanie zabytkowej elewacji z piaskowca oraz murów, odtworzenie zabytkowych posadzek, roboty konstrukcyjne, wszystkie instalacje

Podstawową funkcją zamku była ochrona punktu celnego znajdującego się na Pilicy (punkt był częścią szlaku handlowego łączącego Lwów z Sandomierzem). Wybudowany w stylu gotyckim i ufundowany przez Kazimierza Wielkiego. Zamek był zbudowany na planie prostokąta, zwieńczony dwiema ośmioboczny wieżami i otoczony fosą. Inowłodzki zamek został zniszczony podczas Potopu Szwedzkiego i kompleksowo odbudowany dopiero blisko 400 lat później.