• 0/42 679 12 76
  • vik-bud@vik-bud.pl
  • Milionowa 23, 93-193 Łódź
Jaracza 26

Jaracza 26

Jaracza 26 – Szkoła im. Królowej Jadwigi

Przebudowa i remont konserwatorski zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu na ulicy Jaracza 26

  • Inwestycja: Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – projekt 1- przebudowa i remont konserwatorski zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Jaracza 26 w Łodzi, w systemie zaprojektuj i wybuduj
  • Typ obiektu: Użyteczność publiczna, funkcja szkolna. Budynek szkoły jest obiektem chronionym, wpisanym do gminnej ewidencji zabytków w Łodzi oraz położony jest w obszarze historycznego układu urbanistycznego – Ogrody Sukiennicze Nowego Miasta, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków
  • Opis: Wykonanie projektu wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, wykonanie kompleksowego remontu wraz z wymianą instalacji i dostosowaniem budynku do obecnie panujących przepisów. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej. Montaż windy w zewnętrznym przeszklonym szybie. Podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
  • TechnologiaTradycyjna murowana
  • Klient: MIASTO ŁÓDŹ; Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź
  • Status: Prace zakończone
  • Zakres prac: Wykonanie projektu. Renowacja elewacji w tym elewacji cyklinowanej, renowacja posadzek lastrykowych i płytek historycznych, renowacja zabytkowej stolarki okiennej, wymiana posadzek drewnianych w tym podłogi sportowej, wykonanie boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej. Wykonanie zagospodarowani terenu. Wymiana wszystkich instalacji wraz z montażem węzła c.o. Montaż windy w zewnętrznym przeszklonym szybie. Remont pokrycia dachowego.