• 0/42 679 12 76
  • vik-bud@vik-bud.pl
  • Milionowa 23, 93-193 Łódź
Klinika Diagnostyki i Leczenia Niepłodności

Klinika Diagnostyki i Leczenia Niepłodności

Utworzenie Kliniki Niepłodności w ICZMP

Utworzenie Klinki Diagnostyki i Leczenia Niepłodności w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki”

  • Inwestycja: Utworzenie Klinki Diagnostyki i Leczenia Niepłodności w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki”
  • Typ obiektu: Użyteczności publicznej, budynek służby zdrowia, obiekt pełni funkcję szpitala
  • Opis: Przebudowa szpitala w celu utworzenia Kliniki Diagnostyki i Leczenia Niepłodności
  • Technologia: Monolityczna
  • Klient: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
  • Status: Prace zakończone
  • Zakres prac: Roboty budowlane związane z przebudową infrastruktury Szpitala Ginekologiczno-Położniczego, mające na celu utworzenie Kliniki Diagnostyki i Leczenia Niepłodności w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki”. Wykonanie prac ogólnobudowlanych i wykończeniowych dotyczących Poradni Lekarskich, modernizacja instalacji tranzytowych, umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Kliniki i Poradni DiLN w Łodzi

Szpital Instytut CZMP zlokalizowany jest w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 281/289. Składa się on z dwóch głównych pawilonów szpitalnych oznaczonych symbolami „A” i „B” oraz szeregu budynków pomocniczych takich jak budynki techniczne, kuchni, administracji, budynek hotelowy.

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” to jeden z największych wysokospecjalistycznych ośrodków medycznych w Polsce a przede wszystkim wiodący ośrodek referencyjny (trzeciego stopnia) w zakresie położnictwa i neonatologii, ginekologii oraz pediatrii. Placówka jest zespołem dwóch szpitali: ginekologiczno-położniczego i pediatrycznego. Zapewnia możliwość kompleksowej opieki i oferuje usługi nie tylko w zasięgu lokalnym, ale również w skali całej Polski. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki jest jedynym ośrodkiem w Polsce realizującym diagnostykę i leczenie płodu, noworodka i dziecka