• 0/42 679 12 76
  • vik-bud@vik-bud.pl
  • Milionowa 23, 93-193 Łódź
Centrum Designu

Centrum Designu

Akademickie Centrum Designu – Księży Młyn

Przebudowa oraz rozbudowa budynku szkoły Karola Scheiblera na ul. Księży Młyn 13/15 na potrzeby Akademickiego Centrum Designu w Łodzi

  • Inwestycja: Przebudowa oraz rozbudowa budynku szkoły Karola Scheiblera na ul. Księży Młyn 13/15 na potrzeby Akademickiego Centrum Designu w Łodzi
  • Typ obiektu: Budynek Akademickiego Centrum Designu, spełniający funkcję warsztatową, wystawową, usługową (gastronomiczną) oraz hotelową. Obiekt połączony jest z halą sportową, na zewnątrz znajduje się boisko do koszykówki, droga dojazdowa oraz parking.
  • Opis: Przebudowa, rozbudowa, prace remontowe i modernizacyjne związane z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów oraz programu funkcjonalnego. Kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska do koszykówki.
  • Technologia: Tradycyjna murowana
  • Klient: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, 91-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 121
  • Status: Prace zakończone
  • Zakres prac: Prace konstrukcyjne wzmocnienia / wymiany stropów; rozbiórki; wykonanie instalacji wewnętrznych w budynku; wykonanie warstw stropowych, posadzek, sufitów, ścian działowych okładzin ściennych i tynków; malowanie ścian i sufitów; montaż osprzętu i oświetlenia; dostawa i montaż stałego wyposażenia wnętrz; dostawa i montaż elementów artystycznych i dekoracyjnych; prace związane z zagospodarowaniem terenu.

Szkoła na Księżym Młynie jest pierwszą szkołą fabryczną w Łodzi. Powstała, jako dwuletnia szkoła elementarna dla dzieci i młodocianych robotników zatrudnionych w fabryce Karola Scheiblera. Zlokalizowano ją na północnej części dobudowanego w latach 1873 – 1875 mieszkaniowego, przyfabrycznego osiedla robotniczego Księży Młyn. Szkołę przypuszczalnie zaprojektował Hilary Majewski. Stanęła ona w latach 1876 – 1877. Początkowo jako budynek jednopiętrowy, jedenastoosiowy ze zryzalitowaną partią środkową mieszczącą w skrajach dwa okazałe wejścia. Murowany z czerwonej, nietynkowanej, ale zróżnicowanej w odcieniach cegły z bogato rozczłonkowaną bryłą, której ściany zdobiły ceglane fryzy, ale również nowocześnie rozwiązanymi urządzeniami, np. higienicznymi. Sanitariaty wyodrębnione zostały z zasadniczych ciągów szkolnych, pozostając jednocześnie w jej murach. Zlokalizowano je symetrycznie od strony północnej w formie piętrowych, ośmiobocznych, przykrytych namiotowo budynków, powiązanych komunikacyjnie z korpusem głównym dwoma łącznikami. Od strony podwórka znajduję się dobudowana hala sportowa wraz z łącznikiem pełniącym funkcję szatni.

Budynek będzie pełnił funkcję siedziby Akademickiego Centrum Designu, struktury skupiającej wydziały prowadzące kierunek wzornictwa 8 publicznych uczelni artystycznych. ACD podlega organizacyjnie Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.