• 0/42 679 12 76
  • vik-bud@vik-bud.pl
  • Milionowa 23, 93-193 Łódź

Ruiny Zamku w Besiekierach

Kolejny zabytek w województwie łódzkim będzie bardziej dostępny dla turystów. Firma VIK-BUD podpisała umowę z gminą Grabów na: „Zabezpieczenie i konserwację ruin Zamku w Besiekierach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu dla potrzeb turystyki i rekreacji