• 0/42 679 12 76
  • vik-bud@vik-bud.pl
  • Milionowa 23, 93-193 Łódź
Teatr Muzyczny

Teatr Muzyczny

Remont Teatru Muzycznego w Łodzi

Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Łodzi.

  • Inwestycja: Teatr Muzyczny w Łodzi
  • Typ obiektu: Komercyjny
  • Opis: Modernizacja Teatru Muzycznego
  • Technologia: Żelbetowo-murowa
  • Klient: TEATR MUZYCZNY Łódż
  • Status: Prace zakończone
  • Strona www: www.teatr-muzyczny.lodz.pl
  • Zakres prac: widownia, termomodernizacja elewacji, roboty żelbetonowe, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, specjalistyczne prace akustyczne

Pierwszy powojenny teatr muzyczny w Polsce, początkowo mieścił się przy ulicy Nawrot. Dopiero w 1964 roku Teatr otrzymał od miasta obecny budynek na ulicy Północnej 47/51. Przeprowadzona w 2011 roku rewitalizacja zakładała remont elewacji, powierzchni szklanych oraz konstrukcji żelaznych, a także sali teatralnej. W trakcie prac firma VIK-BUD wykonała także zaawansowane prace akustyczne.