• 0/42 679 12 76
  • vik-bud@vik-bud.pl
  • Milionowa 23, 93-193 Łódź
Przędzalniana 49/51

Przędzalniana 49/51

Remont przy Przędzalnianej 49 i 51 – famuły]

Prace rewitalizacyjne domów familijnych przy ulicy Przędzalnianej 49, 51

  • Inwestycja: Remont konserwatorski, termomodernizacja i przebudowa budynku mieszkalnego z częściową zmianą sposobu użytkowania parteru na pracownie dla twórców wraz z montażem węzła C.O. i likwidacja wewnętrznej instalacji gazu, remont konserwatorski i przebudowa budynku gospodarczego wraz z zasilaniem energetycznym, oświetleniem zewnętrznym i zagospodarowaniem terenu ul. Przędzalniana 51 oraz 49 w Łodzi. Obszar inwestycji znajduje się w wykazie zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków pod nr A-124 z 04
  • Typ obiektu: Budynki mieszkalne wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na pracownie dla twórców.
  • OpisWykonanie kompleksowego remontu wraz z wymianą instalacji i dostosowaniem budynku do obecnie panujących przepisów. Wykonanie nowych posadzek lastrykowych, posadzek drewnianych i terakoty. Renowacja części istniejących zabytkowych drzwi, schodów wraz z pochwytem. Podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
  • Technologia: Tradycyjna murowana
  • Klient: Miasto Łódź, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
  • Status: Prace zakończone
  • Zakres prac: Renowacja ceglanej elewacji budynków, renowacja drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, renowacja schodów drewnianych, remont konstrukcji dachu oraz wymiana pokrycia dachowego wraz z przebudową kominów, termomodernizacja, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,  wymiana posadzek drewnianych oraz posadzek lastrykowych, odtworzenie zabytkowej stolarki okiennej oraz drzwiowej w budynku jak i w budynku gospodarczym. Demontaż instalacji gazowej, wymiana wszystkich instalacji wraz z montażem węzła c.o. Wykonanie zagospodarowania terenu.

Przedmiotowe budynki, zlokalizowane na ul. Przędzalnianej 49 i 51 wybudowano z myślą o lokalach mieszkalnych dla robotników w latach 1878-79. Budynki wchodziły w skład założenia osiedlowego Księży Młyn. Budynek 51 wzniesiony na planie prostokąta, o wymiarach 35 x 15m, o prostym korytarzowym układzie pomieszczeń z jednoizbowymi mieszkaniami na poszczególnych kondygnacjach. Mieszkania posiadały dużą izbę z dwoma oknami. Mieszkania wyposażone były w przewód kominowy.

Budynek 49 wzniesiony na planie trapezoidalnym o prostym korytarzowym układzie pomieszczeń z mieszkaniami jednoizbowymi i dwuizbowymi na poszczególnych kondygnacjach. Mieszkania posiadały dużą izbę z dwoma oknami i izbę mniejszą z jednym oknem. Mieszkania wyposażone były w przewód kominowy. Wejścia do budynku znajdowały się na osi podłużnej u wylotów korytarzy, a w ścianach szczytowych umieszczono sień przelotową i na osi poprzecznej dwa wejścia na schody, prowadzące na piętro i wyżej na poddasze, gdzie były zlokalizowane dwie izby mieszkalne, oświetlone dwoma oknami, umieszczonymi w szczycie domu.

Autorem mieszkań był ówczesny architekt miejski Hilary Majewski, sporządzający również inne projekty dla przedsiębiorstwa Karola Scheiblera.