• 0/42 679 12 76
  • vik-bud@vik-bud.pl
  • Milionowa 23, 93-193 Łódź
Piotrkowska 12

Piotrkowska 12

Kamienica Dawida Sendrowicza – Piotrkowska 12

Remont elewacji w kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 12

  • Inwestycja: Piotrkowska 12
  • Typ obiektu: Zabytkowy
  • Opis: Remont elewacji
  • Technologia: STO, REMMERS, CAPAROL
  • Klient: Urząd Miasta Łodzi
  • Status: Prace zakończone
  • Strona www: www.uml.lodz.pl/

Kamienica wybudowana 1897 roku na zlecenie Dawida Sendrowicza, według projektu jednego z największych łódzkich architektów Dawida Lande. Wykonana w stylu eklektycznym, z elementami neogotyku (ornamentyka, zwieńczenie hełmowe), neoromanizmu (biforia w ostatniej kondygnacji budynku) i neoklasycyzmu (podział pięter, ornamentyka). Na szczególną uwagę zasługuje narożny wykusz, który wieńczy gotycki hełm, a także ryzality bogato zdobione płaskorzeźbami.