• 0/42 679 12 76
  • vik-bud@vik-bud.pl
  • Milionowa 23, 93-193 Łódź
Księży Młyn 8, 10

Księży Młyn 8, 10

Rewitalizacja domów familijnych na Księżym Młynie 8, 10

Prace rewitalizacyjne domów familijnych przy Księżym Młynie 8, 10 w Łodzi

  • Inwestycja: Miasto Łódź
  • Typ obiektu: Zabytkowy
  • Opis: kompleksowe odrestaurowanie i modernizacja budynków mieszkalnych
  • Technologia: Budynki pofabrycznego kompleksu Księży Młyn – wykonane z cegły
  • Klient: Miasto Łódź
  • Status: Prace zakończone
  • Zakres prac: renowacja elewacji ceglanych z detalami architektonicznymi, prace izolacyjne fundamentów, prace konstrukcyjne, renowacja zabytkowych okien i drzwi oraz posadzek lastrykowych, odtworzenie nawierzchni brukowych 

Wybudowane na polecenie Karola Scheiblera domy rodzinne na Księżym Młynie, miały spełniać ideę fabrykanta o tworzeniu „miasta w mieście”. Dzięki temu robotnicy mogli mieszkać razem z rodzinami w niedalekim sąsiedztwie swojego miejsca pracy. Osiedle Księży Młyn mieściło także podstawowe instytucje użyteczności publicznej, takie jak szpital, szkołę czy straż pożarną. Do dzisiaj famuły pełnią funkcje mieszkalne, a dzięki ostatniej modernizacji znacząco podniósł się komfort życia w tym urokliwym miejscu.